Zdrowie

Zdrowie

Fundacja w zakresie ZDROWIA ma na celu:

Propagowanie i wspieranie:

 • Prowadzenia edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i studentów
 • zdrowego trybu życia z uwzględnieniem roli ekologicznej zdrowej żywności, zbilansowanej diety, sportu oraz wykorzystaniem naturalnych metod zarządzania stresem, zapobiegania depresji i chorobom cywilizacyjnym

Wspieranie:

 • Polskiego rolnictwa, zwłaszcza ekologicznego, oraz polskiej agroturystyki
 • Wytwarzania, ochrony i promocji żywności wysokiej jakości
 • Holistycznego podejścia do zdrowia w myśl idei ”zdrowy przedsiębiorca to efektywniej działająca firma”
 • Rodziców z dziećmi z problemami żywieniowymi

Promowanie:

 • Dobrych praktyk w dziedzinie zdrowia, żywności, medycyny, ochrony środowiska

Prowadzenie wszelkiej działalności:

 • celem, której jest poprawa stanu środowiska naturalnego i jego ochrona, promocja zdrowego trybu życia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności promocyjnej, szkoleniowej oraz działań rekultywacyjnych
 • Na rzecz ekologii, zdrowia i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji
 • Na rzecz promocji zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej
 • Na rzecz rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • W zakresie sportu osób niepełnosprawnych

Świadczenie pomocy:

 • Eksperckiej z zakresu zdrowego trybu życia, medycyny, rolnictwa, ochrony środowiska