Sztuka

Sztuka

Fundacja w dziedzinie KULTURY ma na celu:

Wspieranie:

 • Promocji polskiej kultury w kraju i za granicą,
 • Sprzedaży prac polskich artystów w Polsce i za granicą

Organizowanie, wspieranie, prowadzenie i/lub finansowanie:

 • Rankingów, konkursów promujących ideę połączenia sztuki i biznesu oraz innych celów statutowych Fundacji
 • Spotkań, imprez o charakterze rekreacyjnym, sportowym, promujących kulturę oraz edukację, wzmacniających wszechstronny rozwój społeczeństwa
 • Tworzenia warunków rozwoju naukowego i osobowościowego młodych pokoleń wybierających, jako swoją drogę zawodową pracę na obszarze biznesu, sztuki, ekologii i zdrowia

Prezentowanie i promowanie:

 • Wolontariatu wśród społeczności lokalnej, zwłaszcza wśród osób polskiego pochodzenia zamieszkujących zagranicą na rzecz promocji Polski
 • Działalności artystycznej ukierunkowanej na promocję Polski na świecie
 • Polski za granicą, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, pod względem kulturowym oraz wzmacnianie wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego, o silnej i wyrazistej tożsamości narodowej zbudowanej na fundamencie dziedzictwa kulturowego oraz bogatego w atrakcyjne walory środowiska naturalnego
 • Działalności zwiększającej obecność Polski w zagranicznych mediach, jako atrakcyjnego celu podróży

Propagowanie i wspieranie:

 • Współpracy z szeroko rozumianymi mediami na całym świecie w celu promocji Polski

Świadczenie pomocy:

 • W roli ośrodka animacji i wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji nauk przyrodniczych, wiedzy technicznej, ochronie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego